Mønsted kirke

Udvendig i kirkens murværk er der et par smukke kvadersten med billedhuggerarbejde:

på nordmuren en sten med et fint formet bladornament og på sydmuren en sten med en løve. På østsiden er der en sten med indridsede runer, og på nordsiden af tårnet ses en dør- eller vinduesoverligger ligeledes med runer.

På kirkegården er der specielt 2 gravsteder, man skal lægge mærke til. Hans Rosborgs og Chr. Colds, begge i nærheden af flagstangen.

Hans Rosborg var en stor mand, men absolut ikke vellidt af befolkningen. Det siges, at da præsten stod ved graven, indskrænkede han sin tale til de fire linier, der i dag er indskriften på Hans Rosborgs gravsten.

Chr. Cold var Tordenskjolds kammertjener. Da Tordenskjold døde i en duel i Hannover år 1729, sørgede Cold for at få liget hjem til Danmark. For sin trofasthed blev Cold belønnet med et embede som herredsfoged og ved giftermål blev han ejer af Harrestruplund.

 

 

Gravstedsformer på Mønsted kirkegård.

Der er mulighed for alm. gravsted, urnegravsted, plænegravsted eller de ukendtes.

Kistegravsted:

Graveren klipper alle hække.Beplantning mindst 30 cm fra hækken.

 

Til etablering af gravsteder:

Brug helst det lyse grus fra kirkens lager (et lag på 2-3 cm, gratis).

Hvis man vælger at bruge granitskærver, kan kirken ikke stå for vedligeholdelsen.

Der må ikke anvendes fiberdug. Nummerskilte sættes i nærmeste venstre hjørne.

Urnegravsted:

Graveren klipper alle hække. Beplantning mindst 15 cm fra hækken.

Gravminder må højst være 60 cm. Nummerskilte sættes i nærmeste venstre hjørne

Plænegravsted:

Graveren slår plænen og holder stenene rene. Kun til urnenedsættelser

Der anvendes plader på 40x60 cm, som skal ligge ned. Der må nedsættes én vase, der flugter med græsset.

Ingen beplantning

 

 

 

Ordensregler for Mønsted kirkegård

Her kan du finde reglementet

 

 

Ny anlæg på Mønsted kirkegård

Ændring / renovering af De ukendtes gravsted / Fællesplænen.
I forbindelse med, at der etableres 12 nye urnegravsteder ved siden af De ukendtes gravsted / Fællesplænen, har vi valgt at "vende" indgangen til De ukendtes/Fællesplænen fra øst til vest, så det giver en bedre sammenhæng med urnegravstederne. I samme omgang er der etableret et enkelt bed midt på området til beplantning af forårs- og sommerblomster, samt som nu til grandækning. Dette for at forenkle området. Størrelse er den samme, og der er i samme omgang skiftet til en ny Taks-hæk. Denne Taksplante er en nyudviklet klon-plante, som vokser langsomt og minimalt i bredden, så hækken gerne skulle vokse ensartet og forblive slank. (Anja Krems)