Nedlæggelse af gravsted / lapidarium

Når fredningstiden er udløbet og familien ikke længere ønsker at bevare gravstedet kan det nedlægges.

Kirken sørger for at fjerne planter, anlæg o. lign. når der er tale om et legatgravsted.
Hvis det er et gravsted familien selv har passet, kan man vælge enten selv at gøre det, eller at betale for sløjfningen.

Når et gravsted nedlægges tilbagefalder det til kirkegården. Det betyder, at gravstedet kan anvendes til begravelse eller til andre formål.

Gravstenen er familiens ejendom. Familien skal derfor beslutte hvad der skal ske med stenen. På Daugbjerg Kirkegård kan man vælge at få stenen med hjem, få den knust eller at donere den til en stenkunstner.

Lapidarium

Derudover har vi nogle særlige områder på kirkegården – et såkaldt lapidarium - hvor det mod betaling er muligt at få opstillet mindestenen i en periode på 10, 20 eller 30 år.

Hvis du har et gravsted som du overvejer at få nedlagt er du velkommen til at kontakte graveren. Graveren kan også oplyse om prisen på de forskellige ydelser.

Graver: Torkil Stensig, Mobil 30 49 23 40