Gravsteder på Daugbjerg Kirkegård

På Daugbjerg Kirkegård tilbyder vi de mest almindelige gravstedstyper.

Når du erhverver et gravsted, følger pligten til at vedligeholde det i minimum fredningsperioden. På Daugbjerg Kirkegård er fredningstiden 10 år for urner og 30 år for kister.

Du kan vælge selv at vedligeholde gravstedet, eller at lade graveren sørge for vedligeholdelsen mod betaling af gældende takster. For anonym urnegravsted og urneplæne er det obligatorisk at betale for vedligeholdelsen.

Du er velkommen til at kontakte graveren hvis du vil se de forskellige gravstedstyper. Her kan du også få oplyst hvilke gravsteder der er ledige, priser for pasning af gravstedet m.m.

Graver: Torkil Stensig, Mobil 30 49 23 40.

Nedenfor er en beskrivelse af de forskellige gravstedstyper.

Traditionelt gravsted

På Daugbjerg Kirkegård er der gravsteder til en, to eller flere kister. Der kan også nedsættes urner.

Gravstedet kan anlægges efter eget ønske, indenfor rammerne beskrevet i kirkegårdens vedtægter.

Du kan vælge selv at holde gravstedet, eller du kan helt eller delvist overdrage pasningen til graveren.


Urne- og kisteplæne

Gravstedet er udlagt med græs, og der er plads til en eller to urner/kister ved hver mindesten.

Mindestenen skal være liggende, med indhuggede bogstaver og en brændt overflade. Mindestenen skal være 40 cm høj og 60 cm bred.

Pårørende kan sætte buketter på gravstedet i kirkegårdens vaser. På selve gravstenen kan der sættes lys, en krans til jul eller lignende.

Der må ikke plantes på gravstedet.

Graveren står for pasning af gravstedet, og der skal tegnes legataftale for 10 år eller mere.


Urnegravsted.

Gravstederne er mindre end et traditionelt gravsted, og der er plads til to urner.

Mindesten må højest være 40 cm høj og 60 cm bred. Gravstedet kan anlægges efter eget ønske, indenfor rammerne beskrevet i kirkegårdens vedtægter.

Du kan vælge selv at holde gravstedet, eller du kan helt eller delvist at overdrage pasningen til graveren.

Anonymt urnegravsted

På dette gravsted er der ingen mindesten, og urnerne nedsættes efter en bestemt plan som kun kendes af kirkegårdens personale. Pårørende må dog gerne være med til urnenedsættelsen, så de ved hvor urnen er placeret.

Kirkegården sørger for beplantningen, herunder et fælles bed med forårs- og sommerblomster.

Pårørende må sætte buketter, lys, en krans til jul eller lign. på gravstedet. Der må ikke plantes.

Graveren står for pasning af gravstedet, og der skal tegnes legataftale for 10 år eller mere.