Bevaringsværdige gravsten

Menighedsrådet har mulighed for at overtage og bevare gravsten. Det kan f.eks. være en særlig smuk sten, en sten som repræsenterer en bestemt tidsperiode eller fordi der knytter sig en særlig historie til en person. 

Derudover er menighedrådet en særlig forpligtigelse til at bevare gravsten for veteraner. Viborg Stifsmuseum kan ligeledes indstille gravsten til fredning. 

Oversigt over bevaringsværdige gravsten på Daugbjerg Kirkegård

Menighedsrådet tager først stilling til om en gravsten er bevaringsværdig når gravstedet nedlægges. Der kan derfor være specielle gravsten på kirkegården som ikke er med på listen.