Agnar´s tegning af Daugbjerg Kirke

Kirkebygningen

Romansk kvadrestens kirke (store tilhuggede granitsten samlet fra de omliggende marker) Anses for opført i tiden mellem ca. år 1100 og ca. år 1170.

Kirken bestod oprindelig kun af kor og skib.

Tårnet, (som for en stor del er opført af genanvendte kvadre fra skibets vestgavl) og våbenhuset på kirkens nordside, er bygget til i sengotisk tid (Gotisk tid ca. år 1400 – år.1550)

Tårnet er udsmykket med kors- og cirkelblændinger.

Mange oprindelige træk kan ses i kirkens nordmur, da denne står næsten urørt. Portalen over indgangsdøren er ret enkel med en stregornamenteret tympanon. Og flere romanske vinduer er bevaret.

Sydmuren og østgavlen er til gengæld stærkt omsat. En indmuret billedkvadre af en stående Løve (stenen ligger på siden) på skibets sydmur, stammer fra den nu tilmurede syddør. (Identiske løvekvadre findes om tilmuret indgang til Velling Kirke ved Ringkøbing. De må være hugget af samme mester.)

Kirkerummet

Kirkens døbefont er et smukt eksempel på romansk granitkunst af meget høj kvalitet. Kummen er dekoreret med løvelignende væsener med lange tunger, der nærmest slikker et træ, (eller palmeblade). Motivet er blandt andet tolket som en panter der med sød duft viser vejen hen til livstræet. 

Dåbsfadet der er af udhamret messing, har på randen indskriften  ”15 BHSL 75”, og et dyreornament gentaget 10 gange med en springende hjort og en hare. I fadets bund er vist Maria bebudelse scene, med ærkeenglen og helligånden i form af en due, omkranset af en blomsterfrise. Rundt om dåbsscenen har der været en indskrift som desværre, efter mange års polering, er blevet ulæselig.

Ifølge en tysk turist, der var sagkyndig på området, er fadet af en type der blev massefabrikeret i Nürnberg i sidste halvdel af 1500 årene.

Renæssancealtertavlen med søjler og topstykke er fra ca. 1620. Malerierne er dog fra 1800-tallet, malet af ukendt maler. Storfeltet er en kopi af Leonardo da Vinci’s Nadveren. Det øverste billede forestiller Jesus i Getsemane.

Altrets lysestager er, ifølge inskription.:  ”Bekostet til Daugbjerg Kirke 1888 af  J Christensen  M Christensen MP Knudsen J Jakobsen A Petersen P Christensen O Clausen”.

Foran på alterskranken er der en plade hvorpå der står.: Bekost af Ib Pedersen i Rindsholm An 1794 .

Prædikestolen og den tilhørende firkantede lydhimmel stammer også fra renæssancen, og er skænket af Svenning Pedersøn i Engedal. Der er inskription i et enkelt bånd øverst, og i et dobbelt bånd nederst på stolen.

 I øverste bånd.:     HERRENS – ORD – BLIFVER – EVINDELIG

I nederste bånd.:   HAFVER – SVENNING – PEDERSØN –   I ENGEDAL -  GIØRE DENE – PREDICK – STOL TIL –  DAUBIRIG K  

Den øverste stolegavl i nordsiden har inskriptionen.:  ” IHS Anno 1575, Christen Perse[n], Jens Jerrigsen”. De øvrige stolerade formodes at være fra 1700-tallet

I kirkens sydside, som fra gammel tid kaldes mandssiden, er  der 12 stolerade+ degnestol, stolebredden 1,90 m. 

Over stolene er der en knagerække til at hænge hattene på. Det er gammel skik at mænd ikke bærer hovedbeklædning i kirken.

I kirkens nordside, også kaldet kvindesiden er der 11 stolerade + gudmorstol, stolebredden er her 2,30m. Den ekstra stolebredde kan enten være for at give plads til medfølgende børn, eller simpelthen for at give plads til en voksen mere.

I korbuens nordside hænger et epitafium (af bly) over Ib Pedersen af Rindsholm (alterskrankens bekoster). Han døde den 20. oktober 1795.

Se afskrift af Ib Pedersen´s Epitafium her.

I korbuens sydside hænger et maleri af Peder Hegelund, som var sognets præst fra 1787 til sin død 90 år gammel i 1809. På maleriets bagside står at læse.:” Peder Madsen Hegelund født 1ste Septbr. 1720 i Højrup Præstegård gift med Benedikte Øllegaard Sidelmann Født i Kolding og havde med hende 4 sønner og 4 døtre. Han døde i sit 90de Aar 1809 som præst i Daugbjerg og ligger tillige med hans hustru begravet lige øst for Vaabenhuset. Dette billede af ham har indtil 1891 hængt i Daugbjerg Kirke”.

Peder Madsen Hegelund var præst i sognet da Ib Pedersøn skænkede alterskranken. (Måske har Ib Pedersøn været alvorlig syg, og så har præsten overtalt ham til at bringe sit forhold til kirken i orden.)

I tårnet står/hænger tavler med navne på præsterne i Daugbjerg- Mønsted-Smollerup Pastorat siden reformationen. Den ældsteTavle er bekostet i 1842 af Christian Michael Rottbøl Friis. Han var sognenes præst fra 1809 til sin død i 1843.

 
 
 

Optagelser fra Daugbjerg kirke og kirkegård