Udvidelse af konfirmandstuen

I sommeren 1994 påbegyndtes byggeriet af en konfirmandstue ved Daugbjerg præstegård og 4. december 1994 kunne vi holde åbent hus i den flotte nye bygning. Konfirmandstuen har dermed i 24 år tjent som et dejligt sted til undervisning af minikonfirmander og konfirmander og diverse møder. 

Længe har vi ønsket en udvidelse, da vi godt kunne bruge mere plads til de store hold af konfirmander og minikonfirmander. Et positivt problem, for det skyldes jo, at der er vækst i sognene.

Et salg af forpagtergård og noget af præstegårdsjorden indbragte et beløb, som de tre menighedsråd besluttede skulle anvendes til gavn for alle tre sogne, og valget faldt derfor på en udvidelse af den nuværende konfirmandbygning, hvor børn og voksne fra alle tre sogne har deres gang året rundt.

Provstiet gav Menighedsrådene lov til at gå videre med planen, og i juni måned gik arbejdet med udvidelsen i gang.

Udvidelsen indebærer, at konfirmandbygningen forlænges mod øst, og inden døre bliver både konfirmandstuen samt køkkenet større. Det sidste også en tiltrængt forbedring, da det oprindelige køkken var så smalt, at to personer knap kunne passere hinanden.

Del dette: