Dødsfald, bisættelse og begravelse

Dødsfald anmeldes af den nærmeste familie inden to dage til kirkekontoret i afdødes bopælssogn.

Hvis man selv ønsker at anmelde dødsfaldet skal det anmeldes af nærmeste pårørende,på www.borger.dk (under Sundhed og sygdom).

Den lægelige dødsattest skal også vedlægges, den laver lægen ved ligsynet.

Har man valgt en bedemand, er han/hun normalt behjælpelig med dette, ligesom det ofte er bedemanden, der formidler aftaler om tidspunkt for begravelsen med kirkekontoret og præsten. Bedemanden kan også formidle kontakt til graveren i forbindelse med valg af gravsted.

Forud for en kirkelig begravelse/bisættelse skal præsten have en samtale med de pårørende.

Evt. pyntning af kirken aftales med graveren.

Såfremt man har spørgsmål, er man altid meget velkommen til at kontakte sognepræsten.