Sogneaften tirsdag d. 5. november kl. 19 i Konfirmandstuen "Musik bag tremmer

Kan musikken nå ind bag murene og de barske facader hos de indsatte i det lukkede, topsikre fængsel, Enner Mark, ved Horsens?-

Det kan den, mener Kirsten Saurus Mehlsen, som i syv år har arbejdet som musikmedarbejder i fængslet. Hun fortæller i foredraget om, hvad musik kan betyde, når man sidder i fængsel, og om at være sammen med fanger, som afsoner straffe fra et par år til livstid og forvaring.Hvordan det er at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal sikkerhed, hvor fangerne er inddelt i grupperinger, der ikke må være sammen med hinanden.At dirigere tre forskellige fangekor, få bandekriminelle til at sidde stille i fængslets kirke og lytte til musik, at styre et band, hvor de fleste, som udgangspunkt, ikke kan spille. At "så små frø" og opleve de slår rod, og hvordan musikken kan være med til at lette afsoningen. Kirsten er uddannet musikpædagog og musikterapeut og har før sit fængselsarbejde undervist på musik-, efter-, fri- og højskoler, haft eget firma og været musikterapeut i socialpsykiatrien.