Fællessang i Daugbjerg

Sommer og lyse nætter i Konfirmandstuen

Onsdag d. 23. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen i Daugbjerg

”Hver fugl synger med sit næb”. Fællessang fra højskolesangbogen sammen med Marie Vistisen, sang, Bent Vind, violin og Hanne Larsen, klarinet. Midtvejs er der kaffe.

En sommeraften med blomster og sang

Onsdag den 4. juli kl. 19.00 på Daugbjerg Kirkegård

I Daugbjerg ønsker menighedsrådet, at kirkegården ud over at være en begravelsesplads, også skal være et sted hvor lokalområdets befolkning og andre besøgende har lyst til at komme og gå en tur og nyde freden. Det er et projekt som udvikler sig løbende, og hvor blomsterne spiller en særlig rolle.

Vi stiller borde og stole frem og for de blomsterinteresserede vil der være en guidet rundtur på kirkegården.  Menighedsrådet er vært ved aftenkaffen. Hvis vejret er til det drikker vi den ude, så husk varmt tøj og evt. en pude til stolen.   

Vi slutter aftenen i kirken, hvor vi synger nogle af sommerens smukke sange.

Gudstjeneste i det grønne

Søndag d. 19. august kl. 16

Som sædvanlig rykker vi i august måned en gudstjeneste ud på græsset ved skoven ved Daugbjerg kirke. Vejret plejer at være med os.

Det håber vi også det er søndag d. 19. august.

Gudstjenesten begynder kl. 16 og afsluttes med ost og vin ved kirkegårds diget.

Sogneudflugt

Sogneudflugten onsdag d. 29. august går til Horsens Statsfængsel, hvor vi får en guidet rundvisning. Horsens statsfængsel er Europas største fængselsmuseum, og museet har vundet flere priser for sin spændende og levende formidling af livet i et fængsel.

Fængslet åbnede i 1853 og blev taget ud af brug i 2006. Fængslet har i løbet af sine 153 år huset mange kendte fanger såsom justitsminister J.P. Alberti og Carl August Lorenzen.
Justitsminister Alberti blev d. 17. december 1910 idømt fængselsstraf for underslæb og dokumentfalsk og indsat i Horsens Statsfængsel.
Carl August Lorentzen er kendt for, at han gennem en 18 meter lang tunnel gravede sig ud under fængselsgården i 1949. ”Hvor der er en vilje, er der også en vej” skrev han på indgangen til sin tunnel.

Nærmere om afgangstider og tilmelding kommer i Fjends Bladet i august.